ZABEZPEčENIE

Ak máte záujem alebo otázky ohľadne našich zabezpečovacích systémov, neváhajte nás kontaktovať.

Systém ZEDER

Systém ZEDER je jedinečný v tom, že keď sa natrvalo umiestni na tyč riadenia, tak znemožňuje otáčanie volantom, a tým aj kolesami. Aj keď je zlodej akokoľvek šikovný a zručný, vieme isto, že odcudziť vozidlo, pri ktorom je treba demontovať airbag, volant, plasty, káble, vybrať celú tyč riadenia a vrátiť novú, ktorú si musí doniesť so sebou a to všetko opätovne vrátiť do pôvodného stavu, je tak časovo náročné, že pre zlodeja sa vozidlo so systémom ZEDER stáva nezaujímavé. Dôležité je aj to, že pri všetkých krokoch pri demontáži ZEDERU, počas celej doby musia byť dvere vozidla úplne otvorené, čo by zlodejom pri pokuse o odcudzenie vozidla určite sťažilo situáciu.

K ZEDERU iná cesta nevedie. Stále je mnoho vozidiel , ktoré nie sú zabezpečené vôbec, alebo sú zabezpečené systémom ľahko prekonateľným. Práve z tohoto dôvodu si zlodej vyberie takéto vozidlo.

Na bezpečnosť počas jazdy firma ZEDER kládla veľký dôraz, nakoľko je zo všetkého najdôležitejšia. V systéme je zakomponovaných viac poistných prvkov od elektronických až po mechanické. Pokiaľ je systém ZEDER v uzamknutom stave, vozidlo nie je možné naštartovať (platí to len však u niektorých modelov). Silná pružina a sama zvislá poloha umiestnenia systému ZEDER znemožňuje akékoľvek náhodné uzamknutie. To, že systém je skutočne bezpečný, potvrdzujú certifikáty platné pre celú EÚ. Spoločnosť ZEDER vlastní certifikát kvality ISSO 9001:2000.

Montáž ZEDERU trvá približne 1 až 1,5 hodiny podľa typu vozidla. Umiestňuje sa medzi spodné plasty volantu, kde ho vo väčšine prípadov nie je vôbec vidno, čím nenarušuje interiér vozidla. Zamykanie a odomykanie trvá len niekoľko sekúnd.

Prečo Mať Zabezpečovacie Zariadenie?

^

Znemožňuje akékoľvek naštartovanie vozidla

Pokiaľ je systém v uzamknutom stave
^

Znemožňuje odtiahnutie vozidla lanom

^

Nenarušuje interiér vozidla

^

Zamykanie a odomykanie len otočením kľúča

Minimálne zdržanie
^

Zamykanie a odomykanie len otočením kľúča

Minimálne zdržanie
^

Znemožňuje ukradnutie airbagu

^

Je vyrobený z vysokokvalitnej ocele dodatočne tepelne upravenej

cementovanie, kalenie
^

Kvalita ZEDERU bola potvrdená certifikátmi platnými v celej EÚ

Vlastníme certifikát kvality ISO 9001:2000
^

Systém ZEDER je akceptovaný a uznávaný niektorými slovenskými poisťovňami,

ako poistovňa Tatra, ČSOB, Česká poisťovňa – Slovensko a ďalšími